cropped-logoTD.png

39.
TECHNOLOGICKÉ DNI

Od molekuly po tabletu

cropped-logoTD.png

Sekcie

7. a 8. september 2023

Bratislava

SEKCIE

Nanočasticové systémy v transporte liečiv

Aplikácie v lekárenstve a medicíne

Quality by Design

Hodnotenie liekov a zdravotníckych pomôcok

Program

Nanočasticové systémy v transporte liečiv

Pisarčík

Sovany, Saker, Regdon

Ferková, Mikušová, Mikuš

Boltnarová, Holas, Pávek

Lawson, Vavrinec, Fakhemanesh, Jafarsalehi

Balážová, Wolaschka, Rohaľová, Daneu, Stahorský, Salayová, Tkáčiková, Kozubová, Eftimová

Juhaščik, Huerta-Ángeles, Štarmanová, Štrympl, Exnerová, Nešporová, Kováčik

Quality by Design

Piešťanský, Kovačech, Majerová, Kováč

Vitková, Dodek, Miklovičová, Pavlovičová, Vitko

Hořavová, Peštálová

Bruchatá, Krupa, Jurčová -
Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Haddouchi -
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o.

Nádaská, Malík

Blaháčková, Elbl, Gajdziok

Bendik -
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Šimunková, Tichý, Špaglová, Potúčková

Aplikácie v lekárenstve a medicíne

Sukeľ

Lajtmanová

Szmicseková

Hodnotenie liekov a zdravotníckych pomôcok

Sýkorová, Birošíková

Zima, Nováková, Mikušová, Šupolíková

Hrouzek -
Hermes LabSystems s.r.o

Online registrácia

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe a výstave firiem, konferenčné materiály, občerstvenie, vrátane spoločenského večera.

Včasná registrácia
(Early Bird)

0-70 €

do 31. 05. 2023

Regular 70€
PhD. študent 40€
Mgr. študent 0€*
Aktívny účastník 0€

Štandardná registrácia
(Regular fee)

0-100 €

do 30. 06. 2023

Regular 100€
PhD. študent 70€
Mgr. študent 0€*
Aktívny účastník 0€

Online
účasť

0-30 €

do 31. 08. 2023

Regular 30€
PhD. študent 30€
Mgr. študent 0€*
Aktívny účastník 0€

*bez spoločenského večera (možnosť dokúpiť individuálne prostredníctvom e-mailu)

Miesto konania

7. a 8. september 2023
Bratislava

Multimediálna miestnosť (MMM)

Pre účastníkov

Abstrakty

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v časopise European Pharmaceutical Journal (EPJ). (https://sciendo.com/journal/afpuc). 

Abstrakty je potrebné vyhotoviť v anglickom jazyku podľa vzoru (na stiahnutie).

Abstrakty je potrebné zaslať na e-mailovú adresu (technologickedni@fpharm.uniba.sk) najneskôr do 15. 6. 2023. (Neskôr zaslané abstrakty už nebudú publikované v časopise EPJ.)

UBYTOVANIE

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami. V Bratislave je množstvo ubytovacích zariadení v rôznych kategóriách. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ktoré sa nachádzajú najmä v blízkosti miesta konania konferencie.

Organizačný výbor

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

PharmDr. Jarmila Ferková

Daniel Krchňák, DiS

Mgr. Martina Papadakos, PhD.

PharmDr. Dominika Žigrayová

Nahliadnite do atmosféry 38. Technologických dní 2021, ktoré sa konali v Bratislave.
Veríme, že vás to inšpiruje k účasti na aktuálnom ročníku podujatia:
td-par-sk2

Kontakt